Kompasy do zamówienia #10670

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Zieliński
Data urodzenia :15-04-1992
Płeć :m