Kompasy do zamówienia #10658

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Roland
Nazwisko :Mazurek
Data urodzenia :06-10-1995
Płeć :m