Kompasy do zamówienia #10651

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marcin
Nazwisko :Stąpór
Data urodzenia :05-07-1975
Płeć :m