Kompasy do zamówienia #10644

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Iwona
Nazwisko :Owczarz
Data urodzenia :09-04-1975
Płeć :k