Kompasy do zamówienia #10637

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Katarzyna
Nazwisko :Kułakowska
Data urodzenia :01-07-1982
Płeć :k