Kompasy do zamówienia #10635

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wiesława
Nazwisko :Mężyńska
Data urodzenia :16-07-1973
Płeć :k