Kompasy do zamówienia #10631

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dorota
Nazwisko :Stefanska
Data urodzenia :03-02-1971
Płeć :k