Kompasy do zamówienia #10625

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Kinga
Nazwisko :Romanowska
Data urodzenia :30-11-1971
Płeć :k