Kompasy do zamówienia #10614

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anna
Nazwisko :Świst
Data urodzenia :09-05-1974
Płeć :k