Kompasy do zamówienia #10604

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Monika
Nazwisko :Brzezińska
Data urodzenia :05-09-1984
Płeć :k