Kompasy do zamówienia #10578

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Małgorzata
Nazwisko :Wawrzyniak
Data urodzenia :19-06-1964
Płeć :k