Kompasy do zamówienia #10578

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Łukasz
Nazwisko :Wawrzyniak
Data urodzenia :28-06-1991
Płeć :m