Kompasy do zamówienia #10576

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Arkadiusz
Nazwisko :Sobera
Data urodzenia :10-06-1975
Płeć :m