Kompasy do zamówienia #10572

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Halina
Nazwisko :05 marzec 49
Data urodzenia :05-03-1949
Płeć :k