Kompasy do zamówienia #10570

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Halina
Nazwisko :05 marzec 49
Data urodzenia :05-09-1949
Płeć :k