Kompasy do zamówienia #10540

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dorota
Nazwisko :Koziorowska
Data urodzenia :06-02-1949
Płeć :k