Kompasy do zamówienia #10535

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Joanna
Nazwisko :Jurga
Data urodzenia :23-05-1988
Płeć :k