Kompasy do zamówienia #10520

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marcin
Nazwisko :Romiński
Data urodzenia :22-09-1987
Płeć :m