Kompasy do zamówienia #10505

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Justyna
Nazwisko :Sumis
Data urodzenia :24-01-1979
Płeć :k