Kompasy do zamówienia #10488

Dane dla kompasu nr 1

Imię :SYLWIA
Nazwisko :BARABASZ
Data urodzenia :05-07-1973
Płeć :k