Kompasy do zamówienia #10485

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wanda
Nazwisko :Lengowska
Data urodzenia :10-04-1947
Płeć :k