Kompasy do zamówienia #10483

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krzysztof
Nazwisko :Morańda
Data urodzenia :26-03-1971
Płeć :m