Kompasy do zamówienia #10478

Dane dla kompasu nr 1

Imię :MAGDA
Nazwisko :MOJSA
Data urodzenia :31-05-1975
Płeć :k