Kompasy do zamówienia #10469

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Elżbieta
Nazwisko :Sojnowska
Data urodzenia :19-07-1956
Płeć :k