Kompasy do zamówienia #10469

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Zieliński
Data urodzenia :19-12-1991
Płeć :m