Kompasy do zamówienia #10466

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Urszula Antonia
Nazwisko :Waśko
Data urodzenia :13-06-1953
Płeć :k