Kompasy do zamówienia #10463

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Agnieszka Danuta
Nazwisko :Woźniak (pan. Kocerba)
Data urodzenia :24-02-1984
Płeć :k