Kompasy do zamówienia #10434

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Henryk
Nazwisko :Waszkiel
Data urodzenia :12-01-1951
Płeć :m