Kompasy do zamówienia #10428

Dane dla kompasu nr 1

Imię :elżbieta
Nazwisko :truskolawska
Data urodzenia :03-11-1971
Płeć :k