Kompasy do zamówienia #10420

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Elżbieta
Nazwisko :Krzemińska Owczarz
Data urodzenia :26-02-1958
Płeć :k