Kompasy do zamówienia #10417

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Alicja
Nazwisko :Wasylkiewicz
Data urodzenia :17-03-1963
Płeć :k