Kompasy do zamówienia #10409

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Magdalena
Nazwisko :Kloch
Data urodzenia :30-05-1976
Płeć :k