Kompasy do zamówienia #10382

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anita
Nazwisko :Lech
Data urodzenia :09-07-1962
Płeć :k