Kompasy do zamówienia #10376

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dorota
Nazwisko :Smagieł
Data urodzenia :14-03-1977
Płeć :k