Kompasy do zamówienia #10376

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wiktoria
Nazwisko :Tomczyk
Data urodzenia :19-09-2006
Płeć :k