Kompasy do zamówienia #10376

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Irena
Nazwisko :Smagieł
Data urodzenia :27-01-1951
Płeć :k