Kompasy do zamówienia #10353

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Tomasz
Nazwisko :Graj
Data urodzenia :07-06-1984
Płeć :m