Kompasy do zamówienia #10340

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Prucnal
Data urodzenia :29-07-2006
Płeć :m