Kompasy do zamówienia #10336

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Monika
Nazwisko :Kondracka
Data urodzenia :06-10-1983
Płeć :k