Kompasy do zamówienia #10303

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Katarzyna
Nazwisko :Lewicka
Data urodzenia :19-10-1976
Płeć :k