Kompasy do zamówienia #10300

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Barbara
Nazwisko :Niderla
Data urodzenia :29-12-1959
Płeć :k