Kompasy do zamówienia #10295

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krystyna
Nazwisko :Zieniewicz
Data urodzenia :04-08-1955
Płeć :k