Kompasy do zamówienia #10292

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Johann Robert
Nazwisko :Witkowski
Data urodzenia :01-06-1968
Płeć :m