Kompasy do zamówienia #10276

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Adam
Nazwisko :Libudzic
Data urodzenia :18-12-1966
Płeć :m