Kompasy do zamówienia #10264

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Danuta
Nazwisko :Niklas
Data urodzenia :01-10-1963
Płeć :k