Kompasy do zamówienia #10256

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Janusz
Nazwisko :Puzdrowski
Data urodzenia :14-03-1958
Płeć :m

Dane dla kompasu nr 2

Imię :Małgorzata
Nazwisko :Puzdrowska
Data urodzenia :14-11-1963
Płeć :k