Kompasy do zamówienia #10237

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sławomir
Nazwisko :Boguszewski
Data urodzenia :01-10-1972
Płeć :m