Kompasy do zamówienia #10237

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Monika
Nazwisko :Boguszewski
Data urodzenia :20-03-1975
Płeć :k