Kompasy do zamówienia #10232

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paweł
Nazwisko :Wojciechowicz
Data urodzenia :13-06-2002
Płeć :m