Kompasy do zamówienia #10217

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Tomasz
Nazwisko :Retinger
Data urodzenia :04-12-1989
Płeć :m